Εισαγωγή

Χ Ω Ρ Ι Σ  Τ Ι Τ Λ Ο
Ο ι
ι α τ ρ ι κ ε ς  σ ε λ ι δ ε ς

είναι δημιούργημα του

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ  Ι . Φ Ρ Ε Ν Τ Ζ Ο Υ

Εγράφτηκαν και παρουσιάστηκαν σε διάφορα συνέδρια και συναντήσεις από τον ΘΑΝΑΣΗ κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων, χωρίς να γνωρίζει του "τι μέλλει γενέσθαι".

Ο Θανάσης λίγες μέρες μετά την ορκωμοσία του θα αναλάμβανε να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή με  υ π ο τ ρ ο φ ί α  όπως του πρότεινε ο Καθηγητής . . . . . . . . στο "ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ", ο οποίος είχε εκτιμήσει την ευρυμάθειά του, το ταλέντο του, τις γνώσεις του, τις ικανότητές του, το ήθος του, τον ενθουσιασμό του, τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, την ωριμότητά του, την αγάπη του προς τον συνάνθρωπό του και την έφεσή του προς την επιστήμη του Ασκληπιού.

Η Διατριβή είχε θέμα "τον καρκίνο του τραχήλου", όπου το κλινικό μέρος θα το έκανε στο νοσοκομείο "Άγιος Σάββας".

Όμως τη Δευτέρα το πρωί 5 Σεπτεμβρίου 2005, ημέρα που θα ξεκινούσε τη διατριβή, ο Καθηγητής του ήταν ο πρώτος που έμαθε ότι το νήμα της ζωής του Θανάση θα κοπεί σύντομα.
Πράγματι, και ενώ έκανε ειδικότητα, έπειτα από λίγο καιρό έφυγε . . . . . για πάντα από κοντά μας.


. . . κ α ι  ή τ α ν . . . μ ό λ ι ς   2 7  ε τ ώ ν.


Μάρτιος 2009

Ξεφυλλίστε τις "ιατρικές σελίδες - το βιβλίο του"