Επιστολές στη μνήμη του

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τι έγραψαν για το Θανάση ο Πατέρας Δημήτριος, ο Πρύτανης και οι Καθηγητές του, από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο Διευθυντής του από το νοσοκομείο, συνάδελφοι, γνωστοί και φίλοι.